müsəlla

müsəlla
ə. 7. 1) namaz qılmaq üçün yer, namaz qılınan yer; 2) ölü namazı qılmaq üçün məscid yanında meydança; 3) quraqlıq zamanı Allahdan yağış istəmək məqsədi ilə çöldə açıqlıqda qılınan namaz

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • müsəlla — is. <ər.> din. 1. Müsəlmanlarda: cənazə namazı qılmaq üçün məscid yanında xüsusi yer; namazgah, namaz yeri. 2. Keçmişdə: şiddətli quraqlıq zamanı açıq yerə toplaşıb elliklə dua edərək Allahdan yağış istəmə ayini. Müsəllaya çıxmaq – keçmişdə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • abid — is. <ər.> din. İbadətlə məşğul olan adam, vaxtını ibadətlə keçirən adam. Hiç abid anmadı ləlin ki, gözdən qan töküb; Səcdədən durduqca təğyiri müsəlla etmədi. F.. Məscidləri ver zahidə, qoy xanəgahı abidə; Gəl sən, Nəbati, məskən et… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ca — ab·a·ca; aba·ca·te; aba·ca·xi; ab·di·ca·ble; ab·di·ca·tion; ab·di·ca·tor; ab·ra·ca·dab·ra; ac·ca; ac·ciac·ca·tu·ra; ace·ti·fi·ca·tion; acid·i·fi·ca·tion; ac·ro·tho·rac·i·ca; ac·ti·fi·ca·tion; ad·ju·di·ca·taire; ad·ju·di·ca·tio; ad·ju·di·ca·tion;… …   English syllables

  • a — acar·a·pis; ac·a·ri·a·sis; ac·a·ri·a·sis; ac·a·ri·na; ac·a·ri·nar·i·um; ac·a·rine; ac·a·ri·nol·o·gy; ac·a·ri·no·sis; ac·a·ro·ce·cid·i·um; ac·a·roid; ac·a·rol·o·gist; ac·a·rol·o·gy; ac·a·ro·pho·bia; ac·a·rus; acat·a·lep·sy; acat·a·lex·is;… …   English syllables

  • da — abab·da; acar·i·da; ac·com·mo·da·ble; ac·com·mo·da·tion; ac·com·mo·da·tion·al; ac·com·mo·da·tive; ac·com·mo·da·tor; ac·cor·da·tu·ra; acel·da·ma; achor·da·ta; ac·ni·da; acras·i·da; acras·pe·da; ac·ti·noi·da; ac·ti·no·myx·i·da;… …   English syllables

  • na — abhi·na·ya; ab·na·ki; abom·i·na·ble; abom·i·na·tion; abom·i·na·tor; acae·na; aca·na; ac·a·ri·na; acei·tu·na; aceph·a·li·na; acet·y·le·na·tion; ach·a·ti·na; ac·i·na·ceous; acu·mi·na·tion; ada·na; ade·na; ad·na·tion; aero·na·val; aesch·na;… …   English syllables

  • li — ab·o·li·tion; ab·o·li·tion·ary; ab·o·li·tion·dom; ab·o·li·tion·ism; ab·o·li·tion·ist; ab·o·li·tion·ize; acan·tho·ceph·a·li; acan·tho·li·mon; aceph·a·li·na; acet·y·li·za·tion; acho·li; ade·lo·spon·dy·li; ae·go·li·us; ae·o·li·an·ly; ae·tha·li·oid;… …   English syllables

  • Coahuayana — Este artículo o sección necesita ser wikificado con un formato acorde a las convenciones de estilo. Por favor, edítalo para que las cumpla. Mientras tanto, no elimines este aviso. También puedes ayudar wikificando otros artículos o cambiando este …   Wikipedia Español

  • ma — abo·ma; ab·o·ma·sal; ab·o·ma·sum; abro·ma; ab·u·ku·ma·lite; abu·lo·ma·nia; acan·tho·chei·lo·ne·ma; ac·an·tho·ma; acan·tho·so·ma; ac·cla·ma·tion; ac·cli·ma·ta·tion; ac·cli·ma·tion; ac·cli·ma·ti·za·tion; ac·cli·ma·tize; acel·da·ma; acho·ma·wi;… …   English syllables

  • ri — abac·te·ri·al; ab·de·ri·an; ab·ka·ri; ac·an·thop·te·ri; ac·an·thu·ri·dae; ac·a·ri·a·sis; ac·a·ri·na; ac·a·ri·nar·i·um; ac·a·ri·nol·o·gy; ac·a·ri·no·sis; ac·ces·so·ri·al; ac·ces·so·ri·us; ac·ci·pit·ri·dae; ac·cus·a·to·ri·al; acera·the·ri·um;… …   English syllables

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”